O nas

Nasza firma powstała z wydzielenia branży sanitarnej ze spółki Infrakom RDM (obecnie Infradrog), która to realizowała i realizuje zadania związane z budownictwem infrastrukturalnym, głównie w zakresie budowy i utrzymania dróg.

Infrakom RDM realizował:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Klukowo na drodze wojewódzkiej nr 188, termin realizacji marzec - lipiec 2015,
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sierakowskiej we Wronkach, droga wojewódzka nr 182, termin realizacji: październik - listopad 2014,
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodociągowej w Złotowie, termin realizacji marzec - maj 2015,
4. Roboty wodociągowe i kanalizacyjne na terenie kampusu UAM ul. Szamarzewskiego w Poznaniu, termin realizacji wrzesień - maj 2015 etap I, sierpień - listopad 2016 etap II i III,
5. Budowa kanalizacji deszczowej oraz przepustów przy budowie nowego połączenia ulic w Czerwonaku i Kicinie, termin realizacji: wrzesień 2016 - maj 2017

Główna idea, która przyświeca temu rozdzieleniu to wyspecjalizowanie się w konkretnej branży, w naszym przypadku w branży sanitarnej. Na podstawie własnych doświadczeń oraz posiadanej kadry stwierdziliśmy, że powstanie odrębnego podmiotu zajmującego się stricte budownictwem wodkan przyczyni się do wzrostu konkurencyjności grupy infradrog, poprawieniu jakości usług i efektywniejszego działania na rynku. W osiągnięciu tego celu pomagają nam wykfalifikowani specjaliści branżowi.