Oferta

Nasza firma oferuje usługi związane z branżą sanitarną, w szczególności roboty przy budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. Współpracujemy zarówno z klientami budżetowymi i samorządowymi, jak i prywatnymi. Możemy zaproponować współpracę również przy projektach deweloperskich (mieszkaniowych), centrach logistycznych, handlowych i produkcyjnych oraz innych obiektach przemysłowych.
Zakres naszego działania obejmuje wykonanie przyłączy, budowę lub przebudowę kolektorów czy modernizację sieci wodociągowej. Do zadań przygotowujemy się bardzo rzetelnie, począwszy od rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, poprzez analizę materiałową oraz rozpoznanie możliwości realizacyjnych.