Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do zespołu przedszkolno-szkolnego na Strzeszynie w Poznaniu

Inwestor:
Poznańskie Inwestycje Miejskie w Poznaniu
Rok wykonania:
2017